INKA Recherche-Ergebnis: 1 Ausgabe(n), 1 Exemplarnachweis(e)

Zum Seitenende | Neue Suche


1.   Aristoteles: Politica. Übers.: Guilelmus de Moerbeka. Komm.: Johannes Versoris
Köln: Heinrich Quentell, 8. März 1492. 2o.
GW 2444. Goff A-1026. H 1769* (with erroneous date). H 1767. Voull (K) 144. Pell 1258. Polain (B) 3933. IDL 406. IGI 840. IBE 6052. IBP 518. Sajó-Soltész 305. Coll (U) 160. Coll (S) 99. Madsen 327, 328, 329. Dokoupil 101. Louda 155. Nentwig 49. Voull (B) 952. Hubay (Augsburg) 177. Hubay (Eichstätt) 91. Ohly-Sack 258, 259, 260. Sack 284. Borm 218. Rhodes (Oxford Colleges) 165. Sheppard 983. Pr 1307. BMC I 276. BSB-Ink A-714
Titelbeschreibung:
ISTC ia01026000. (nach GW 2444)
GW 02444


Zum Seitenanfang | Neue Suche

Universitätsbibliothek Tübingen