INKA Recherche-Ergebnis: 1 Ausgabe(n), 1 Exemplarnachweis(e)

Zum Seitenende | Neue Suche


1.   Alexander <Halensis>: Summa universae theologiae. P. 1-4
Nürnberg: Anton Koberger, P. 1: 24. Januar 1482; P. 2: 29. November 1481; P. 3: 6. Mai 1482; P. 4: 23. August 1482. 2o..
ISTC ia00383000. GW 871. BSB-Ink A-240. Bod-inc A-169. Günther 2025 + 2020 + 2027 + 2030
Titelbeschreibung:
GW 00871


Zum Seitenanfang | Neue Suche

Universitätsbibliothek Tübingen